C. K. pułk piechoty obrony krajowej Nr 32 został odtworzony w 2013 r. z inicjatywy znajomych i przyjaciół, pasjonatów historii militarnej monarchii austro -węgierskiej. To głównie nasz patriotyzm lokalny sprawił, że wybór padł na pułk, którego koszary znajdowały się w Nowym Sączu i do którego powoływano rekruta z powiatów gorlickiego, nowosądeckiego, limanowskiego i tarnowskiego. Głównym obszarem naszego zainteresowania i aktywności jest czas Wielkiej Wojny, a przede wszystkim Operacja Gorlicka z 2 maja 1915 roku.

            

 

         Postaci żołnierzy, ich umundurowanie i wyposażenie odtwarzane przez nas, przedstawiają oddział z tego właśnie okresu. Staramy się zgodnie z prawdą historyczną jak najwierniej pokazać nie tylko wygląd, ale również taktykę i musztrę obowiązującą żołnierza piechoty cesarsko-królewskiej armii. Korzystamy z oryginalnych ówczesnych regulaminów i podręczników wojskowych,  wspomnień uczestników tamtych zdarzeń, jak również wydanych współcześnie publikacji.

             

 

     Podobnie jak inne pułki, pod koniec lipca 1914 r. Polacy - mieszkańcy Galicji z entuzjazmem wkroczyli w bramy koszar 32 pułku landwehry, wypełniając zobowiązania i stanęli pod sztandarem, jak przysięgali. Nie mieli pojęcia, że wojna będzie trwała sześć lat (1914 - 1918 i 1918 - 1920 walka z bolszewikami na wschodzie i prusakami na zachodzie o niepodległą Polskę).

 

 

     Wszyscy Ci ludzie, bez względu na kolor munduru jaki nosili, zasługują na nasz szacunek i podziw. Poprzez naszą działalność chcemy utrwalić w społeczeństwie pamięć o naszych rodakach walczących w armiach zaborczych, którzy utworzyli po wojnie armię polską i wywalczyli dla nas wolność.